Tags:

Khẩu trang tăng giá

  • Khẩu trang đắt hơn vàng tại Indonesia

    Khẩu trang đắt hơn vàng tại Indonesia

    Indonesia chưa phát hiện ca nhiễm nào liên quan tới dịch COVID-19 nhưng xảy ra tình trạng khẩu trang tăng giá đột biến. Giá một hộp khẩu trang hiện đã vượt giá của một gram vàng.