Tags:

Không chia cổ tức bằng tiền mặt

  • Các ngân hàng chi trả cổ tức ra sao sau ảnh hưởng dịch COVID-19?

    Các ngân hàng chi trả cổ tức ra sao sau ảnh hưởng dịch COVID-19?

    Mùa đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm nay, hầu hết các ngân hàng đã quyết định không chia cổ tức bằng tiền mặt để mặt để tập trung nguồn lực giảm mạnh lãi suất cho vay, tái cơ cấu, xử lý nợ. Tuy nhiên, cũng có những ngân hàng công bố chia cổ tức bằng cổ phiếu, với tỷ lệ phổ biến là 10-20%, thậm chí tới 65% nếu cộng thêm cả cổ phiếu thưởng.