Tags:

Không có khả năng chữa bệnh

  • "Thần y" Phan Thị Tranh không có khả năng chữa bệnh

    "Thần y" Phan Thị Tranh không có khả năng chữa bệnh

    "Bà Tranh đã đề nghị các cơ quan chức năng tham dự buổi làm việc tuyên truyền để người dân biết và không đến nhờ bà khám, chữa bệnh...". Đây là một trong những nội dung được đề cập trong Báo cáo số 12/SYT của Sở Y tế Vĩnh Phúc về kết quả làm việc với bà Phan Thị Tranh.

  • 'Thần y' ở Vĩnh Phúc thừa nhận không có khả năng chữa bệnh

    'Thần y' ở Vĩnh Phúc thừa nhận không có khả năng chữa bệnh

    Bà Phan Thị Tranh, người tuyên bố có thể chữa khỏi nhiều bệnh nan y bằng cách thức hát, bắt tay và cho uống "lá mát trên thực tế không có khả năng khám bệnh, chữa bệnh cho người mắc các loại bệnh tật nói chung.