Tags:

Hiệp sĩ xe ôm

  • Những 'hiệp sĩ xe ôm' cứu giúp người bị nạn

    Những 'hiệp sĩ xe ôm' cứu giúp người bị nạn

    Gần 14 năm hoạt động, đội “Xe ôm an toàn” phường Hòa Hiệp Bắc, thành phố Đà Nẵng đã cứu giúp nhiều người bị tai nạn giao thông trên địa bàn. Các thành viên của đội tuổi đã cao nhưng họ luôn nhiệt tâm, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng tới hỗ trợ người bị nạn mọi lúc, mọi nơi.