Tags:

Hang động hấp dẫn

  • Huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) phát huy tiềm năng phát triển du lịch

    Huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) phát huy tiềm năng phát triển du lịch

    Thiên nhiên ưu đãi cho huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) những cảnh quan kỳ thú, thiên nhiên hoang sơ, hang động hấp dẫn, nhiều đảo lớn nhỏ như một vịnh Hạ Long giữa núi rừng, cộng với văn hóa bản địa đặc sắc được giữ gìn qua bao thế hệ là tiềm năng giúp địa phương phát triển du lịch trong tương lai.