Tags:

Hỗ trợ bà con vùng lũ

  • Hỗ trợ bà con vùng lũ Thanh Hóa sớm ổn định cuộc sống

    Hỗ trợ bà con vùng lũ Thanh Hóa sớm ổn định cuộc sống

    Huyện Quan Sơn đang huy động lực lượng tìm kiếm những người mất tích còn lại và tập trung ổn định cuộc sống cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

  • Tích cực hỗ trợ bà con vùng lũ miền Trung

    Tích cực hỗ trợ bà con vùng lũ miền Trung

    Nhằm kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, Saigon Co.op đã nhanh chóng trích quỹ 200 triệu đồng để cứu trợ, đồng thời huy động các Co.opmart khu vực Miền Trung tăng cường dự trữ, giảm giá hàng thiết yếu để góp phần bình ổn giá cả cho khu vực này.