Tags:

Hạn chế cho vay

  • Khơi thông dòng vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp

    Khơi thông dòng vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp

    Thị trường tín dụng ngân hàng bị hạn chế cho vay trung và dài hạn, các ngân hàng thương mại có xu hướng chuyển dần sang cho vay vốn lưu động ngắn hạn, vì vậy trái phiếu sẽ trở thành kênh huy động vốn mới dài hạn và ổn định hơn cho các doanh nghiệp.

  • Hạn chế cho vay ngoại tệ, lãi suất huy động USD sẽ hạ

    Hạn chế cho vay ngoại tệ, lãi suất huy động USD sẽ hạ

    Sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư về việc hạn chế các nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ, nhiều ngân hàng thương mại thông báo sẽ cân nhắc khả năng giảm lãi suất huy động ngoại tệ trong thời gian tới, nhưng mức giảm sẽ không nhiều vì chỉ số giá tiêu dùng vẫn đang ở mức cao.