Tags:

Hãng hàng không quốc gia việt nam

 • Đưa hàng trăm công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước

  Đưa hàng trăm công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước

  Trong hai ngày 22 - 23/11/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa khoảng 360 công dân Việt Nam về nước an toàn.

 • Đưa công dân Việt Nam từ Đức và một số nước châu Âu về nước

  Đưa công dân Việt Nam từ Đức và một số nước châu Âu về nước

  Trong hai ngày 18 - 19/11/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại châu Âu, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa khoảng 280 công dân Việt Nam từ trên 20 quốc gia châu Âu về nước.

 • Đưa trên 240 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước

  Đưa trên 240 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước

  Ngày 16/11/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) đã phối hợp thực hiện 2 chuyến bay chở trên 240 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước.

 • Đưa khoảng 350 công dân Việt Nam từ Canada về nước

  Đưa khoảng 350 công dân Việt Nam từ Canada về nước

  Trong hai ngày 15-16/11/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Canada đưa khoảng 350 công dân Việt Nam từ sân bay quốc tế Toronto về nước an toàn.

 • Đưa trên 290 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước

  Đưa trên 290 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước

  Ngày 15/11, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Malaysia đưa trên 290 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước, trong đó có phụ nữ mang thai, người cao tuổi, trẻ em, lao động hết hạn hợp đồng và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

 • Đưa trên 340 công dân Việt Nam từ Đài Loan về nước

  Đưa trên 340 công dân Việt Nam từ Đài Loan về nước

  Ngày 15/11, các cơ quan chức năng Việt Nam, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc), Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) và các cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) đã phối hợp thực hiện 2 chuyến bay chở trên 340 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước.

 • Đưa gần 450 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước

  Đưa gần 450 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước

  Ngày 14/11/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản thực hiện hai chuyến bay đưa gần 450 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn.

 • Đưa trên 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước

  Đưa trên 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước

  Ngày 12/11/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản đưa trên 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn.

 • Đưa trên 340 công dân Việt Nam từ Australia về nước

  Đưa trên 340 công dân Việt Nam từ Australia về nước

  Ngày 10/11, các cơ quan chức năng Việt Nam, các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa trên 340 công dân Việt Nam từ Australia về nước an toàn.

 • Đưa công dân Việt Nam từ châu Âu, châu Mỹ và châu Phi về nước

  Đưa công dân Việt Nam từ châu Âu, châu Mỹ và châu Phi về nước

  Trong hai ngày 10 - 11/11/2020, các cơ quan đại diện Việt Nam tại châu Âu, châu Mỹ và châu Phi, các cơ quan chức năng trong nước, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam cùng các cơ quan liên quan của sở tại tổ chức chuyến bay đưa gần 280 công dân Việt Nam về nước.

 • Đưa trên 280 công dân Việt Nam từ Nga về nước

  Đưa trên 280 công dân Việt Nam từ Nga về nước

  Ngày 10-11/11/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Nga đưa hơn 280 công dân Việt Nam về nước, trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, người ốm đau, phụ nữ mang thai, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, du học sinh tốt nghiệp không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa và một số trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

 • Đưa công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ và Nhật Bản về nước

  Đưa công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ và Nhật Bản về nước

  Trong hai ngày 7 - 8/11, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ và Nhật Bản, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa gần 360 công dân Việt Nam về nước an toàn.

 • Đưa trên 340 công dân Việt Nam từ Đức và Romania về nước

  Đưa trên 340 công dân Việt Nam từ Đức và Romania về nước

  Trong hai ngày 7 - 8/11/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức và Romania, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa trên 340 công dân Việt Nam từ Đức và Romania về nước.

 • Đưa trên 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước

  Đưa trên 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước

  Ngày 7/11, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Singapore thực hiện chuyến bay đưa trên 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước, trong đó có người cao tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

 • Đưa trên 320 công dân Việt Nam từ Đức và Hà Lan về nước

  Đưa trên 320 công dân Việt Nam từ Đức và Hà Lan về nước

  Trong hai ngày 6-7/11/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức và Hà Lan, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa trên 320 công dân Việt Nam từ Đức và Hà Lan về nước.

 • Đưa trên 270 công dân Việt Nam từ Anh về nước

  Đưa trên 270 công dân Việt Nam từ Anh về nước

  Ngày 6/11/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa trên 270 công dân Việt Nam từ Anh về nước an toàn.

 • Đưa gần 290 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước

  Đưa gần 290 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước

  Thông tin từ Bộ Ngoại giao ngày 4/11 cho biết, ngày 3/11/2020, các cơ quan chức năng của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã phối hợp với các cơ quan chức năng nước sở tại đưa gần 290 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước an toàn.

 • Đưa khoảng 350 công dân Việt Nam từ Liên bang Nga về nước

  Đưa khoảng 350 công dân Việt Nam từ Liên bang Nga về nước

  Ngày 30/10, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa gần 350 công dân Việt Nam từ Liên bang Nga về nước an toàn.

 • Đưa trên 350 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ và Nhật Bản về nước

  Đưa trên 350 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ và Nhật Bản về nước

  Ngày 30/10, các cơ quan chức năng Việt Nam, các Cơ quan Đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ và Nhật Bản và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn 350 công dân Việt Nam từ hai quốc gia nói trên về nước an toàn.

 • Đưa trên 350 công dân Việt Nam từ Australia, New Zealand về nước

  Đưa trên 350 công dân Việt Nam từ Australia, New Zealand về nước

  Ngày 29/10/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia và New Zealand, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa trên 350 công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước an toàn.