Tags:

Hành tinh nóng

  • Phát hiện hành tinh nóng đến mức có thể khiến sắt bốc hơi

    Phát hiện hành tinh nóng đến mức có thể khiến sắt bốc hơi

    Vệ tinh tìm kiếm các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời CHEOPS của châu Âu được phóng lên vũ trụ từ tháng 12 năm ngoái vừa khám phá ra một trong những hành tinh nóng nhất từ trước đến nay, nơi mà ngay cả những kim loại như sắt cũng sẽ bốc hơi và biến thành khí.