Tags:

Hàng việt nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2019

  • Tháng Khuyến mại Hà Nội và tôn vinh hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2019

    Tháng Khuyến mại Hà Nội và tôn vinh hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2019

    Thực hiện chương trình hành động với phương châm phát triển kinh tế xã hội của UBND thành phố Hà Nội, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động TW và Thành phố Hà Nội phát động; Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.(HPA) chủ trì tổ chức triển khai thực hiện “Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2019”.