Tags:

Gia tộc giàu nhất

  • 10 gia tộc giàu nhất thế giới

    10 gia tộc giàu nhất thế giới

    Waltons, gia tộc sở hữu tập đoàn bán lẻ Walmart, đứng đầu danh sách những gia tộc giàu có nhất thế giới với tổng tài sản 190,5 tỷ USD.