Tags:

Giữ vị trí đứng đầu các cơ quan thuộc chính phủ

  • BHXH Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp đứng đầu về ứng dụng CNTT

    BHXH Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp đứng đầu về ứng dụng CNTT

    Theo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các bộ, ngành, địa phương năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa mới công bố, BHXH Việt Nam liên tiếp trong 3 năm 2017, 2018, 2019 giữ vị trí đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ về ứng dụng CNTT.