Tags:

Giỏ rau

  • Điện Biên: Ăn nhầm lá ngón, 2 mẹ con tử vong

    Điện Biên: Ăn nhầm lá ngón, 2 mẹ con tử vong

    Chiều 13/4, chị Giàng Thị Cu, sinh năm 1984, trú tại bản Hô Củm, xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ đi hái rau rừng. Khi đi, chị bế theo cháu Sùng Thị Đế, sinh năm 2016, để cháu ngồi nghịch dưới đất nên cháu vặt cả lá ngón mọc bên cạnh cho vào giỏ rau.

  • Rau quê

    Rau quê

    Mẹ ở quê gửi lên một giỏ rau thiệt to. Đó là những loại rau quê gần gũi, mọc quanh vườn nhà: mướp, cải trời, đắng đất, nhãn lồng, đọt lang, bồ ngót... Có loại mọc hoang, có thứ được mẹ mua hạt giống về gieo trồng. Các loại rau đều được mẹ chăm sóc tỉ mẩn.