Tags:

Giải ngân tín dụng

  • Tiếp tục giải ngân tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

    Tiếp tục giải ngân tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

    Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

  • Ngân hàng tăng tốc giải ngân tín dụng

    Ngân hàng tăng tốc giải ngân tín dụng

    Ngay từ đầu tháng 3, các ngân hàng thương mại (NHTM) ở TP Hồ Chí Minh bắt đầu tăng tốc cho vay, giải ngân cho doanh nghiệp để tăng trưởng tín dụng. Hàng loạt chương trình được các ngân hàng tung ra nhằm kích cầu doanh nghiệp.