Tags:

Giải cúp quốc gia bamboo airways 2020

  • Giải Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 sẽ diễn ra từ ngày 24/5

    Giải Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 sẽ diễn ra từ ngày 24/5

    Thông tin từ Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho biết: Ngày 6/5, Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 đã ban hành thông báo số 42 dự kiến kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020.