Tags:

Giám đốc công ty cổ phần vũ trụ xanh

  • Phó Chủ tịch nước gửi thư khen anh Hoàng Tuấn Anh với sáng chế 'ATM gạo'

    Phó Chủ tịch nước gửi thư khen anh Hoàng Tuấn Anh với sáng chế 'ATM gạo'

    Chiều 17/4, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi Thư khen, biểu dương anh Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Vũ trụ xanh (PHG Lock), Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có việc làm sáng tạo, có tính lan tỏa tích cực khi sáng chế cây “ATM gạo”, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trước đại dịch COVID-19.