Tags:

Diễn tập hải quân

  • Nga, Ai Cập diễn tập hải quân chung

    Nga, Ai Cập diễn tập hải quân chung

    Phóng viên TTXVN tại Ai Cập cho biết Hải quân nước này đã bắt đầu cuộc diễn tập chung mang tên “Cầu Hữu nghị - 3” với Hải quân Nga ở Biển Đen.