Tags:

Diễn đàn pháp lý

  • Agribank đồng hành cùng chuỗi sự kiện của Liên minh HTX Việt Nam

    Agribank đồng hành cùng chuỗi sự kiện của Liên minh HTX Việt Nam

    Từ ngày 16 - 20/4/2019, tại TP. Hồ Chí Minh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức nhiều sự kiện quan trọng bao gồm Diễn đàn Pháp lý Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hội chợ xúc tiến thương mại Hợp tác xã năm 2019 và Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, ngân hàng và cơ quan đào tạo, nghiên cứu.

  • Các hợp tác xã cần gia tăng sản phẩm và đẩy mạnh liên doanh liên kết

    Các hợp tác xã cần gia tăng sản phẩm và đẩy mạnh liên doanh liên kết

    Chiều 17/4, tại Tp.Hồ Chí Minh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Viện Kinh tế nông nghiệp hữu cơ tổ chức Diễn đàn pháp lý Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương với chủ đề “Tạo lập khung khổ pháp lý và chính sách thuận lợi để thúc đẩy phát triển bền vững khu vực Hợp tác xã trong thế kỷ 21”.