Tags:

Diễn đàn kinh doanh ấn độ việt nam

  • Diễn đàn Kinh doanh Ấn Độ - Việt Nam kết nối doanh nghiệp hai nước

    Diễn đàn Kinh doanh Ấn Độ - Việt Nam kết nối doanh nghiệp hai nước

    Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 20/10, Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC) đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam (IPCS) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến “Diễn đàn Kinh doanh Ấn Độ - Việt Nam”.