Tags:

Dầu argan

  • “Vàng lỏng” đổi đời phụ nữ Marốc

    “Vàng lỏng” đổi đời phụ nữ Marốc

    Tại một vùng đất nghèo khó nhưng màu mỡ ở miền nam Marốc, những phụ nữ mù chữ người Berber ngày ngày miệt mài chiết dầu argan - sản phẩm kỳ diệu từ một loại hạt đặc biệt, đang giúp họ dần thoát khỏi đói nghèo.