Tags:

Dạy học trở lại

  • 134 trường, điểm trường tại Nghệ An chưa thể dạy học trở lại

    134 trường, điểm trường tại Nghệ An chưa thể dạy học trở lại

    Đến ngày 2/11, tỉnh Nghệ An vẫn còn 134 trường, điểm trường thuộc các huyện Thanh Chương, Hưng Nguyên, Đô Lương, Anh Sơn và Yên Thành vẫn chưa dạy và học trở lại do vẫn còn bị ngập hoặc đang dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Một số trường có thể đón học sinh trở lại trường vào cuối tuần này.