Tags:

Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc

  • Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên - nơi yên nghỉ của trên 1.700 liệt sỹ

    Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên - nơi yên nghỉ của trên 1.700 liệt sỹ

    Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang) được khởi công xây dựng từ năm 1990, là nơi yên nghỉ của trên 1.700 liệt sỹ. Nơi đây trở thành "ngôi nhà chung" của các liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc và các liệt sỹ thuộc 32 tỉnh, thành từ Bình Trị Thiên trở ra.