Tags:

Chuột dò mìn

  • Chuột khổng lồ giúp dò mìn

    Chuột khổng lồ giúp dò mìn

    Tại Mozambique, đội quân tinh nhuệ Chuột Dò Mìn (MDRs) đã giúp một phần lớn diện tích trên đất nước từng xảy ra xung đột và nội chiến này không còn bom mìn.

  • Chuột dò mìn ở Tandania

    Chuột dò mìn ở Tandania

    Chú chuột con Babette trong bộ đai màu đỏ - đen liên tục khịt khịt mũi và rẽ đám cỏ trên cánh đồng chạy về phía trước. Theo sau là hai người huấn luyện dạy chú cách tiến và lùi theo một đường thẳng.