Tags:

Chiến sỹ cộng sản

 • Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri

  Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri

  Sáng 17/8, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020), người chiến sỹ cộng sản kiên trung của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn.

 • Đồng chí Lương Văn Tri - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung

  Đồng chí Lương Văn Tri - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung

  Ngày 16/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến "Đồng chí Lương Văn Tri - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn" tại 3 điểm cầu: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Lạng Sơn; huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (quê hương đồng chí Lương Văn Tri).

 • Hoàng Văn Thụ - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung

  Hoàng Văn Thụ - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung

  Đồng chí Hoàng Văn Thụ, người chiến sỹ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn.

 • Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - nhà lãnh đạo kiên định sáng tạo

  Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - nhà lãnh đạo kiên định sáng tạo

  Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân; đồng thời là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sỹ cộng sản có đạo đức trong sáng giản dị.

 • Tùng Ảnh xứng danh mảnh đất địa linh nhân kiệt

  Giữa những ngày tháng Tư lịch sử, về Tùng Ảnh (Hà Tĩnh) tưởng nhớ 110 năm Ngày sinh của đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng – người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh, người chiến sỹ cộng sản kiên trung.

 • Sáng mãi “Ngọn đèn Ngô Gia Tự”

  Sáng mãi “Ngọn đèn Ngô Gia Tự”

  Trường ca “Ngọn Đèn Ngô Gia Tự” do tác giả Nguyễn Tự Lập, đại tá quân đội sáng tác trường ca viết về cuộc đời và sự nghiệp của chiến sỹ cộng sản lỗi lạc tiền bối Ngô Gia Tự, một trong những người sáng lập Đảng ta...