Tags:

Chiến lược đa quốc gia

  • Thuỷ điện Hoà Bình: Công trình chiến lược đa quốc gia

    Thuỷ điện Hoà Bình: Công trình chiến lược đa quốc gia

    Trải qua hơn 30 năm vận hành, Thủy điện Hòa Bình đã thực sự phát huy vai trò là công trình thủy điện chiến lược đa mục tiêu, hồ chứa với dung tích 9 tỷ m3, đã tham gia điều tiết cắt lũ, giảm lũ hiệu quả cho vùng đồng bằng Bắc Bộ.