Tags:

Chưa đăng ký tờ khai

  • Giải quyết các lô hàng gạo đã xuống cảng, gỡ khó cho doanh nghiệp

    Giải quyết các lô hàng gạo đã xuống cảng, gỡ khó cho doanh nghiệp

    Bộ Tài chính vừa có giải pháp giải quyết khẩn trương đối với 100.000 tấn gạo đã được Chính phủ cho phép tạm ứng trước hạn ngạch xuất khẩu gạo để xử lý cho các doanh nghiệp có gạo đưa vào cảng trước ngày 24/3 nhưng chưa đăng ký tờ khai hải quan (được xác nhận bởi doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh cảng, hải quan). Động thái này nhằm giảm chi phí lưu kho, bãi, lưu tàu cho doanh nghiệp.

  • Tạm ứng hạn ngạch 100.000 tấn cho doanh nghiệp có gạo đưa vào cảng trước 24/3/2020 nhưng chưa đăng ký tờ khai

    Tạm ứng hạn ngạch 100.000 tấn cho doanh nghiệp có gạo đưa vào cảng trước 24/3/2020 nhưng chưa đăng ký tờ khai

    Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo 163/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác triển khai, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn tại văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10/4/2020; giải pháp điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới.