Tags:

Cứu đồng bào

  • Nhanh chóng khai thông đường đến nơi sạt lở để cứu đồng bào

    Nhanh chóng khai thông đường đến nơi sạt lở để cứu đồng bào

    Các lực lượng cứu hộ cần tập trung với phương châm “bốn tại chỗ”, đặc biệt nòng cốt là lực lượng vũ trang, huy động vật tư, thiết bị cần thiết để khai thông đường, đến sớm nhất nơi sạt lở đất để cứu đồng bào - những người bị nạn đang rất cần chúng ta.