Tags:

Cổng sở gtvt hà nội

  • Khó thu hồi xe 3 bánh tại Hà Nội

    Khó thu hồi xe 3 bánh tại Hà Nội

    Hàng trăm thương binh cùng phương tiện xe 3 bánh tự chế tập trung tại khu vực trước cổng Sở GTVT Hà Nội vào sáng nay để kiến nghị về việc tiếp tục cho lưu hành xe 3 bánh.