Tags:

Cấp số đăng ký lưu hành

  • Bộ Y tế cấp số lưu hành cho máy thở Vsmart VFS-510

    Bộ Y tế cấp số lưu hành cho máy thở Vsmart VFS-510

    Ngày 20/6/2020, Bộ Y tế ra quyết định số 2591/QĐ-BYT, chính thức cấp số đăng ký lưu hành cho máy thở Vsmart VFS-510, do Công ty Cổ phần nghiên cứu và sản xuất Vinsmart, thuộc Tập đoàn Vingroup phát triển. Với cấp phép từ Bộ Y tế, Vingroup có thể tiến hành sản xuất đại trà, cung cấp máy thở cho thị trường trong nước; đồng thời sẵn sàng xuất khẩu, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới.

  • Cấm lưu hành 7 loại thuốc của VN Pharma

    Cấm lưu hành 7 loại thuốc của VN Pharma

    Bộ Y tế vừa ra quyết định rút số đăng ký đối với 7 loại thuốc do Công ty cổ phần VN Pharma ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.