Tags:

Cấp bù

 • Sửa quy định cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

  Sửa quy định cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 33/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

 • Điều kiện nào được cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội?

  Điều kiện nào được cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội?

  Mức chênh lệch lãi suất được ngân sách Nhà nước cấp bù cho các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay theo chương trình nhà ở là 3%, áp dụng giai đoạn 2016 - 2020.

 • Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay nhà ở xã hội

  Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay nhà ở xã hội

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 18/2018/QĐ-TTg hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

 • Kiến nghị ngân sách dành 1.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội

  Kiến nghị ngân sách dành 1.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội

  Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản đề nghị Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí khoảng từ 500 - 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trong năm 2016 để Ngân hàng Nhà nước có căn cứ tái cấp vốn và cấp bù lãi suất thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

 • Tăng học phí để nâng cao chất lượng giáo dục

  Tăng học phí để nâng cao chất lượng giáo dục

  Kể từ ngày 1/1/2016, mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Hà Nội sẽ tăng. Tuy nhiên, mức tăng này không nhiều, chỉ vài chục nghìn đồng tháng, do thành phố đã có cơ chế cấp bù phần kinh phí còn thiếu cho ngành giáo dục.

 • Miễn hơn 55,6 tỷ đồng phí thủy lợi cho nông dân

  Miễn hơn 55,6 tỷ đồng phí thủy lợi cho nông dân

  UBND tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt diện tích miễn thu thủy lợi phí năm 2015 là hơn 51.681 ha. Tổng kinh phí được Nhà nước cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2015 là hơn 55,6 tỷ đồng để phục vụ nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi.

 • Hà Nội cấp bù 2,2 tỷ đồng phí thủy lợi cho các huyện

  UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt quyết toán diện tích và kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí của các tổ chức khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Đông Anh, Thanh Oai, Quốc Oai năm 2012, với kinh phí phải cấp bù bổ sung hơn 2,2 tỷ đồng.

 • Cần khắc phục bất cập về quy định cấp bù học phí

  Cần khắc phục bất cập về quy định cấp bù học phí

  Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2015, đã có hiệu lực từ 1/7/2010.