Tags:

Cơ chế phân cấp

 • Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 - Bài 2: Những vấn đề phát sinh khi thực thi

  Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 - Bài 2: Những vấn đề phát sinh khi thực thi

  Dù đã giải quyết được nhiều vướng mắc hạn chế của Luật Đất đai 2003, nhưng sau gần 4 năm thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình tổ chức thi hành, nhất là cơ chế phân cấp ngân sách, nạn tham nhũng, đầu cơ đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi giải phóng mặt bằng...

 • Cần một cơ chế giám sát cấp phép dự án FDI

  Cần một cơ chế giám sát cấp phép dự án FDI

  Theo các chuyên gia kinh tế, cơ chế phân cấp cho địa phương tự chủ là phù hợp nhưng không nên cào bằng, do mỗi địa phương có điều kiện và năng lực khác nhau. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có thể đủ năng lực để phân cấp, nhưng với các địa phương còn lại thì cần phải có tiêu chí, nếu không sẽ gây ra tình trạng ban hành quy định không đúng thẩm quyền, dễ dãi trong lựa chọn nhà đầu tư.

 • Kiểm soát dự án FDI phân cấp cho địa phương

  Kiểm soát dự án FDI phân cấp cho địa phương

  Chủ trương phân cấp toàn diện cho địa phương cấp phép và quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài (ĐTNN) từ năm 2006 đã giúp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh từ vài trăm triệu lên hàng chục tỉ USD/năm. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện, cơ chế phân cấp này đã phản ánh những bất cập.