Tags:

Công ty tnhh một thành viên dược sài gòn

  • Thành phố Hồ Chí Minh thi hành kỷ luật đảng một số tổ chức, cá nhân vi phạm

    Thành phố Hồ Chí Minh thi hành kỷ luật đảng một số tổ chức, cá nhân vi phạm

    Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với tập thể và cá nhân vi phạm tại Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên (Sagri), Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn và Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.