Tags:

Công ty cổ phần phà an giang

  • An Giang huy động 36 chiếc phà trọng tải lớn phục vụ dịp 30/4 và 1/5

    An Giang huy động 36 chiếc phà trọng tải lớn phục vụ dịp 30/4 và 1/5

    Nhằm đảm bảo giao thông thông suốt tại các bến phà trên địa bàn tỉnh An Giang trong dịp 30/4 và 1/5, Công ty cổ phần Phà An Giang sẽ huy động 36 chiếc phà trọng tải lớn hoạt động liên tục 24/24 giờ tại 8 bến trên địa bàn tỉnh để phục vụ hành khách và phương tiện đi lại được thông suốt.