Tags:

Ban thường vụ quân ủy trung ương

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

  Sáng 12/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương, cho ý kiến về dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc.

 • Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

  Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

  Sáng 30/5, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng có buổi làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 • Thường vụ Quân ủy Trung ương kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019

  Thường vụ Quân ủy Trung ương kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019

  Ngày 21/11, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2019 đối với tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

 • Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét, đề nghị kỷ luật 10 đảng viên, quân nhân

  Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét, đề nghị kỷ luật 10 đảng viên, quân nhân

  Sáng 6/8, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức Kỳ họp lần thứ 13, do đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì.

 • Đảng bộ Quân đội quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

  Đảng bộ Quân đội quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

  Chiều 11/7, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm thống nhất một số nội dung để cụ thể hóa Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội.

 • Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội

  Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội

  Chiều 7/6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

 • Đoàn Kiểm tra Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

  Đoàn Kiểm tra Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

  Chiều 2/8, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

 • Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội

  Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội

  Chiều 14/10, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đánh giá kết quả phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

 • Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc tại Bắc Kạn

  Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc tại Bắc Kạn

  Ngày 14/7, Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư do Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn, công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra của Đoàn Kiểm tra số 475, Ban Bí thư Trung ương.

 • Gắn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

  Gắn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

  Ngày 7/7, Đoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

 • Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc cho Thủ đô

  Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc cho Thủ đô

  Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất đánh giá, kết quả phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội thời gian qua đã đạt hiệu quả thiết thực, có chất lượng.