Tags:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố

  • Thông xe nhánh hầm N2 nút giao thông An Sương

    Thông xe nhánh hầm N2 nút giao thông An Sương

    Lúc 7 giờ 30 sáng ngày 15/7, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố tổ chức thông xe nhánh hầm N2, thuộc dự án xây dựng hầm chui tại nút giao thông An Sương (quận 12 – huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh).