Tags:

Bạo lực học đường

  • Ngành giáo dục Hưng Yên họp trực tuyến bàn cách phòng chống bạo lực học đường

    Ngành giáo dục Hưng Yên họp trực tuyến bàn cách phòng chống bạo lực học đường

    Chiều ngày 6/4, tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống bạo lực học đường trong toàn ngành giáo dục của tỉnh Hưng Yên, vấn đề trọng tâm được đưa ra là "nhân rộng mô hình trường học có môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện để phòng chống bạo lực học đường theo hướng hiệu quả thiết thực".