Tags:

Bộ y tế và thể thao pháp

  • Rafael Nadal thắng vụ kiện vu khống dùng doping

    Rafael Nadal thắng vụ kiện vu khống dùng doping

    Tay vợt số 1 thế giới đã thắng trong vụ kiện cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Thể thao Pháp buộc tội anh sử dụng chất cấm. Vị cựu bộ trưởng này đã bị Tòa án Pháp kết tội phỉ báng và buộc phải trả cho Nadal 14.000 USD tiền bồi thường danh dự.