Tags:

Bộ đề tham khảo

  • Học sinh, nhà trường ‘ngóng’ bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT

    Học sinh, nhà trường ‘ngóng’ bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT

    Học sinh thi tốt nghiệp THPT 2021 không chỉ chịu tác động của dịch COVID-19 từ năm 2020 mà còn từ năm lớp 11. Chia sẻ việc dạy học online không hiệu quả như học trực tiếp, nhiều học sinh, nhà trường đang tận dụng mọi thời gian học sẵn sàng với kỳ thi tốt nghiệp THPT.

  • Khẩn trương triển khai ôn tập cho học sinh lớp 12 thi THPT quốc gia

    Khẩn trương triển khai ôn tập cho học sinh lớp 12 thi THPT quốc gia

    Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bộ đề tham khảo, các trường đã lên phương án triển khai ôn tập cho học sinh. Theo các giáo viên nhận định, dù nhiều nội dung kiến thức của học kỳ 2 lớp 12 được tinh giản, nhưng độ khó của đề thi không thay đổi nhiều so với năm 2019, vì thế việc ôn tập cho học sinh vẫn cần được tăng cường và có chiến lược cụ thể mới đạt được hiệu quả tối đa nhất là khi việc học vẫn qua truyền hình và online.