Tags:

Bến cù lao

  • Bà cố ở bến cù lao

    Bà cố ở bến cù lao

    Con đò cập bến cây gạo đầu xóm thì trời cũng vừa xẩm tối. Giờ này ở quê, không phải là lúc ngột ngạt của xe cộ, đèn đường mà là lúa má, ngô lạc thơm mát trên con đường gió sông vi vút.