Tags:

Bất động sản 2018

  • Một vài thay đổi thú vị của thị trường bất động sản 2018

    Một vài thay đổi thú vị của thị trường bất động sản 2018

    Đây là thời điểm các công ty nghiên cứu thị trường đưa ra những báo cáo về tổng quan thị trường quý cuối cùng của năm, kèm theo đó là tổng kết kết quả bán hàng, diễn biến các phân khúc của cả năm 2018 và đưa ra những dự đoán về xu thế, cung, cầu của năm 2019.

  • Thị trường bất động sản 2018: Tác động từ chính sách

    Thị trường bất động sản 2018: Tác động từ chính sách

    Năm 2018 dự báo thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi, tăng trưởng và phát triển ổn định. Các phân khúc thị trường và sản phẩm bất động sản sẽ tái cơ cấu lại hợp lý hơn. Cùng đó, thị trường bất động sản vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn về quan hệ cung - cầu; tiếp cận quỹ đất đầu tư; thủ tục hành chính.