Tags:

Bảng xếp hạng top10

  • Agribank – TOP10 Ngân hàng Việt Nam uy tín năm 2019

    Agribank – TOP10 Ngân hàng Việt Nam uy tín năm 2019

    Theo công bố mới đây của Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đứng trong bảng xếp hạng TOP10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2019, đồng thời đứng vị trí thứ Nhất trong các Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong bảng xếp hạng TOP500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2019.

  • Agribank đứng trong Bảng xếp hạng TOP10 - Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2017

    Agribank đứng trong Bảng xếp hạng TOP10 - Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2017

    Theo công bố của Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam, Agribank đứng trong bảng xếp hạng TOP10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2017, một mặt ghi nhận đóng góp tích cực của Agribank cho sự tăng trưởng phát triển ngành tài chính - ngân hàng, mặt khác khẳng định uy tín của Agribank - Ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu.