Tags:

Bưu kiện nghi chứa bom

  • CNN: Phát hiện thêm một bưu kiện nghi chứa bom tại New York

    CNN: Phát hiện thêm một bưu kiện nghi chứa bom tại New York

    Thêm một bưu kiện nghi chứa bom đã được phát hiện tại thành phố New York của Mỹ sáng 25/10 trong khi cuộc điều tra nhằm truy tìm đối tượng gửi hàng loạt bom tới nhiều chính khách đảng Dân chủ và trụ sở hãng tin CNN vẫn đang diễn ra.