Tags:

Bò nghèo

  • Chuồng chờ... bò nghèo

    Chuồng chờ... bò nghèo

    Với mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, UBND tỉnh Yên Bái đã xây dựng và thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu bò cho các hộ nghèo (gọi tắt là đề án bò nghèo). Đề án đã được đa số người dân đồng tình ủng hộ.