Tags:

Bên lề hội nghị bộ trưởng ngoại giao nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g20 đang diễn ra ở thành phố bonn bon của đức