Tags:

Bài thi luận

  • Tuyển sinh 2020: Lưu ý bài luận khi thi riêng

    Tuyển sinh 2020: Lưu ý bài luận khi thi riêng

    Một trong những điểm mới của tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2020 là việc một số trường đại học top đầu sẽ tổ chức thi riêng. Trong đó, bài thi luận sẽ là thử thách với thí sinh. Dự kiến các trường sẽ công bố bài luận mẫu và các đề thi mẫu trong tháng 5 này để thuận tiện cho việc ôn tập của thí sinh.