Tags:

40 phút chuyến

  • Xe buýt nhanh BRT đã vận hành nhanh hơn buýt thường

    Xe buýt nhanh BRT đã vận hành nhanh hơn buýt thường

    Đúng vào giờ cao điểm sáng nay, khi người dân trở lại làm việc sau nghỉ Tết, lưu lượng phương tiện gia tăng đông trên tuyến, song buýt nhanh BRT đã vận hành trôi chảy, chuẩn thời gian lộ trình 40 phút/chuyến, nhanh hơn buýt thường từ 5 – 10 phút.