Tags:

30 năm đổi mới quân sự

 • Thành tựu 30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng

  Thành tựu 30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng

  "30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng - Thành tựu và kinh nghiệm" là chủ đề cuộc Hội thảo khoa học do Bộ Quốc phòng tổ chức sáng 16/12 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện nhiệm vụ đổi mới quân sự, quốc phòng (1986-2016).

 • 30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng

  30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng

  Nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện nhiệm vụ đổi mới quân sự, quốc phòng (1986 - 2016), ngày mai (16/12), tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng - Thành tựu và kinh nghiệm”.