Tags:

Ứng dụng đọc báo

  • Ứng dụng đọc báo "lên ngôi" trong kỷ nguyên số

    Ứng dụng đọc báo "lên ngôi" trong kỷ nguyên số

    Trên mặt trận tin tức trong cuộc cạnh tranh giành giật người dùng thiết bị di động, các ông lớn công nghệ Mỹ đang phát triển nhiều phương thức mới có khả năng truyền hỏa tốc tin tức đến tay độc giả.