Tags:

Đoàn y tế đà nẵng

  • Đoàn y tế Đà Nẵng lên đường 'tiếp viện' Gia Lai phòng, chống dịch COVID-19

    Đoàn y tế Đà Nẵng lên đường 'tiếp viện' Gia Lai phòng, chống dịch COVID-19

    Ngày 5/2/2021, thành phố Đà Nẵng đã cử đoàn công tác tham gia truy vết phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Gia Lai gồm 8 y, bác sĩ do ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, làm trưởng đoàn. Nhiệm vụ của Đoàn công tác là phối hợp với nhân viên y tế tỉnh Gia Lai thực hiện điều tra, truy vết, xử lý ổ dịch phòng chống dịch COVID -19 tại tỉnh Gia Lai.