Tags:

Điểm đen nà lơi

  • Lật xe container tại 'điểm đen' Nà Lơi

    Lật xe container tại 'điểm đen' Nà Lơi

    Khoảng 12 giờ ngày 1/6, tại Km 68+400 trên Quốc lộ 279 (đoạn qua địa phận bản Nà Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đã xảy ra tai nạn lật xe đầu kéo cùng container chở chanh leo.

  • Xe container bị lật tại ‘điểm đen’ Nà Lơi

    Xe container bị lật tại ‘điểm đen’ Nà Lơi

    Tại Km67+250, Quốc lộ 279 (đoạn thuộc địa phận bản Nà Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đã xảy ra vụ tai nạn lật xe đầu kéo cùng container.